مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

THE

مخفف عبارت THE

Times Higher Education
تایمز هایر اجوکیشن با مخفف THE مجله‌ای...
همت

مخفف عبارت همت

هسته‌های مقاومت تاکتیکی
همت نشریه‌ای بود که به صورت هفته‌نامه...
AUMS

مخفف عبارت AUMS

Alborz University Medical Journal
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز (AUMS)...
ISDB

مخفف عبارت ISDB

International Society of Drug Bulletins
انجمن بین‌المللی بولتن‌های دارویی که...
APS

مخفف عبارت APS

American Physical Society
انجمن فیزیک آمریکا معروف به ای پی اس،...
MIP

مخفف عبارت MIP

Maximum Intensity Projection
افکنش شدت بیشینه یا به اختصار MIP، در...