مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

T3
مخفف عبارت T3
Triiodothyronine
تری‌یدوتیرونین یا T۳ با فرمول شیمیایی...
SDN
مخفف عبارت SDN
Specially Designated Nationals
فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده...
EVER
مخفف عبارت EVER
Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
کله سر
مخفف عبارت کله سر
کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا
کُلُّهُ سِرّ به معنی «همه آنها راز...
PNE
مخفف عبارت PNE
Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...
UNIX
مخفف عبارت UNIX
Universal Interactive Executive
یونیکس یک سیستم‌عامل با قابلیت چندکارگی...
HFS
مخفف عبارت HFS
Hierarchical File System
نخستین سیستم فایل استفاده شده در مک...
سنا
مخفف عبارت سنا
سامانه نظارت ارزی
سامانه سنا، درگاهی است که در صرافی ها...