مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WAL

مخفف عبارت WAL

World Armwrestling League
متولد شهر ویکتوریا، بریتیش کلمبیا،...
MOND

مخفف عبارت MOND

Modified Newtonian Dynamics
در فیزیک٬ دینامیک نیوتونی اصلاح‌شده، یا...