مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AISP

Association of Information Systems Professionals

در سال ۱۹۷۲ به ‌عنوان انجمن بین‌المللی پردازش کلمه تأسیس شد. AISP در تمام دنیا عضو داشته و تنها در بیش از یکصد ناحیه در آمریکا و کانادا بخش‌هایی را به‌صورت سازماندهی شده و فعّال در اختیار دارد. عضویت در این سازمان مخصوص کارمندان در سطوح تخصصی و حرفه‌ای می‌باشد که در تمام جنبه‌های سیستم‌های اطلاعاتی به‌کار گرفته می‌شوند.
AISP
ارسال نظر

ارسال نظر