مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SNES

مخفف عبارت SNES

Super Nintendo Entertainment System
سوپر نینتندو انترتیمنت سیستم (Super...
CUDA

مخفف عبارت CUDA

Compute Unified Device Architecture
کودا (CUDA) یک سکوی پردازش موازی و مدل...
FLAC

مخفف عبارت FLAC

Fast Lagrangian Analysis Of Continua
FLAC در اصل برای کاربردهای مهندسی عمران...
WPF

مخفف عبارت WPF

Windows Presentation Foundation
WPF یا Avalon یک زیر سیستم گرافیکی لحاظ...