مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RS

Revenue Sharing

RS در واقع توزیع درآمد است ، یعنی توزیع کل درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات ، بین سهامداران یا مشارکت کنندگان
RS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود