مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPTV

مخفف عبارت IPTV

Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
VPAID

مخفف عبارت VPAID

Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کننده...
EBU

مخفف عبارت EBU

European Broadcasting Union
اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی (به...
KM

مخفف عبارت KM

Knowledge Management
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت...