مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PE

مخفف عبارت PE

Premature Ejaculation
انزال زودرس یا زودانزالی (PE) یکی از...