مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AR

مخفف عبارت AR

Aortic Regurgitation
نارسایی دریچه آئورت معمولا به وسیله...
PAP

مخفف عبارت PAP

Pulmonary Artery Pressure
PAP فشار شریان ریوی را نشان می‌دهد....
UNIX

مخفف عبارت UNIX

Universal Interactive Executive
یونیکس یک سیستم‌عامل با قابلیت چندکارگی...