مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ITSR

مخفف عبارت ITSR

Institute for Trade Studies and Research
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در...
SPC

مخفف عبارت SPC

Statistical process control Statistical Process Control
کنترل آماری فرایندها یا اس‌پی‌سی (SPC)...
FODISK

مخفف عبارت FODISK

Film Optical Sensing Device For Input
دستگاه ورودی که توسط اداره آمار به‌کار...