مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CAF
مخفف عبارت CAF
Confederation of African Football
کنفدراسیون فوتبال آفریقا مدیریت‌کننده و...
CRUSH
مخفف عبارت CRUSH
Committee for the Responsible Use of Silver in Health
کمیته مسئول استفاده از نقره در سلامت...
LGMD
مخفف عبارت LGMD
Limb Girdle Muscular Dystrophy
دیستروفی عضلانی لیمب گیردل، (با نماد...
IERS
مخفف عبارت IERS
International Earth Rotation and Reference Systems Service
سرویس بین‌المللی چرخش زمین و سامانه‌های...
CONCACAF
مخفف عبارت CONCACAF
Confederation of North, Central American and Caribbean Association Footbal
کنفدراسیون اتحادیه فوتبال آمریکای شمالی...
MPAA
مخفف عبارت MPAA
Motion Picture Association of America
انجمن سینمایی آمریکا یا به‌شکل خلاصه...
IAB
مخفف عبارت IAB
Interactive Advertising Bureau
موسسه آمریکایی دفتر آگهی‌های تعاملی...
IIHF
مخفف عبارت IIHF
International Ice Hockey Federation
فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ نهادی...
IRM
مخفف عبارت IRM
Information Resources Manager
مدیر منابع اطلاعاتی ، فردی که مسئول...
FCC
مخفف عبارت FCC
Federal Communication Commision
علامت اختصاری FCC ، سازمان آمریکائی که...
DPMA
مخفف عبارت DPMA
Data Processing Management Association
بزرگترین انجمن تخصصی در زمینه مدیریت...