مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TBI

مخفف عبارت TBI

Traumatic Brain Injury
ضربهٔ مغزی (با نماد اختصاری TBI) هنگامی...
ILI

مخفف عبارت ILI

Iran Language Institute
موسسه علمي آموزش زبان هاي خارجي وابسته...
ITF

مخفف عبارت ITF

International Tennis Federation
فدراسیون جهانی تنیس ITF یک انجمن بین...