مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SISMI

مخفف عبارت SISMI

Servizio per le informazioni e la sicurezza militare
اداره اطلاعات نظامی ایتالیا که به...
IIAF

مخفف عبارت IIAF

Imperial Iranian Air Force
نیروی هوایی ایران در دوران پهلوی نیروی...
HSBC

مخفف عبارت HSBC

Hongkong and Shanghai Banking Corporation
اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) نام بانکی بریتانیایی...