مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCC

مخفف عبارت VCC

Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...
IRIBF

مخفف عبارت IRIBF

Islamic Republic of Iran Basketball Federation
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران...
NPT

مخفف عبارت NPT

Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام خواب...