مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PGD

مخفف عبارت PGD

Preimplantation Genetic Disorders
وجود بیماری‌های ژنتیكی در زوجین یا...
BLAST

مخفف عبارت BLAST

Basic Local Alignment Search Tool
بلاست نام یک نرم‌افزار کاربردی در علوم...
MACD

مخفف عبارت MACD

Moving Average Convergence Divergence
MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد...
VAR

مخفف عبارت VAR

Video Assistant Referees
کمک داور ویدئویی (VAR) نوعی کمک داور در...