مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RFI

Radio France Internationale

رادیو بین‌المللی فرانسه یا به‌صورت مخفف اِراف‌ای (RFI) (با تلفظ اِر اِف ئی)، نام ایستگاه رادیوی دولتی در کشور فرانسه است که به بیست زبان برنامه تولید و پخش می‌کند.

RFI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود