مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICBM

مخفف عبارت ICBM

Intercontinental Ballistic Missile
موشک پرتابشی قاره‌پیما یا موشک بالستیک...
کیان

مخفف عبارت کیان

كانون درستی و اخلاق پژوهش ایران
کانون درستی و اخلاق پژوهش ایران از سوی...
سیاح

مخفف عبارت سیاح

سامانه یکپارچه حساب‌های مشتریان
از خرداد ۱۳۹۹ افتتاح هرگونه حساب در...
سیدا

مخفف عبارت سیدا

سایت یکپارچه دانش آموزی
يکی از سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش...
پادا

مخفف عبارت پادا

پرونده الکترونیکی دانش
يکی از سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش...