مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

وکجا

مخفف عبارت وکجا

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران...
APQP

مخفف عبارت APQP

Advance Product Quality Planning
برای تكوین محصول استفاده می شود بیشترین...
سامد

مخفف عبارت سامد

سامانه ارتباط مردم و دولت
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت...
پنها

مخفف عبارت پنها

پشتیبانی نوسازی هلیکوپترهای ایران
شرکت پنها نمایندگی شرکت هلیکوپتری Bell...
NICU

مخفف عبارت NICU

Neonatal Intensive Care Unit
NICU مخفف جمله انگلیسی «بخش مراقبت‌های...