مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ALL

مخفف عبارت ALL

Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار ALL یکی...
HSDD

مخفف عبارت HSDD

Hypoactive Sexual Desire Disorder
اختلال کم‌میلی جنسی عبارت است از عدم...
NLP

مخفف عبارت NLP

Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...