مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WOFF

مخفف عبارت WOFF

Web Open Font Format
این فرمت از فونت مخصوص استفاده در وب می...
SFF

مخفف عبارت SFF

Standard Flowgram Format
فرمت فلوگرام استاندارد (SFF) فرمت فایل...
X3D

مخفف عبارت X3D

Extensible 3D Graphics
اکس تری دی(X3D) نوعی فرمت فایل‌های سه...