مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

فراجا

مخفف عبارت فراجا

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران...
فتا

مخفف عبارت فتا

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران...