مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRSF

مخفف عبارت IRSF

Iran Roller Skating Federation
فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری...
ADB

مخفف عبارت ADB

Android Debug Bridge
توسعه نرم‌افزار اندروید فرایندی است که...