مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRQO

مخفف عبارت IRQO

Iranian Queer Organization
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی (همچنین...
MCSA

مخفف عبارت MCSA

Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مدرک که...
MCSE

مخفف عبارت MCSE

Microsoft Certified System Engineer
MCSE مایکروسافت اولین مدرک برای متخصصین...