مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WNS

مخفف عبارت WNS

Wide Network Solutions
WNS یک شرکت انگلیسی ارائه دهنده خدمات...
وکجا

مخفف عبارت وکجا

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران...
اسکودا

مخفف عبارت اسکودا

اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری...