مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCS

مخفف عبارت VCS

Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
TPS

مخفف عبارت TPS

Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیوتری...
HCA

مخفف عبارت HCA

united states House Committee on Appropriations
کمیسیون تخصیص بودجه مجلس نمایندگان...
GM

مخفف عبارت GM

General Motors
جنرال موتورز یا به اختصار جِی‌ام، یکی...