مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCS

مخفف عبارت VCS

Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
مپتا

مخفف عبارت مپتا

موسسه پژوهشی تدبیر اندیشان
موسسه پژوهشی تدبیراندیشان علم ایران...
HSDD

مخفف عبارت HSDD

Hypoactive Sexual Desire Disorder
اختلال کم‌میلی جنسی عبارت است از عدم...
USAID

مخفف عبارت USAID

United States Agency for International Development
نمایندگی ایالات متحده برای توسعه...
ISM

مخفف عبارت ISM

Industrial, Scientific and Medical
فركانس هاي ISM به عنوان فركانس هاي آزاد...
ABR

مخفف عبارت ABR

American Board of Radiology
بورد رادیولوژی آمریکا تاسیس ۱۹۳۴، معروف...