مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PGN

مخفف عبارت PGN

Portable Game Notation
پی‌جی‌ان (PGN) یا نشانه‌گذاری قابل‌حمل...
SGML

مخفف عبارت SGML

Standard Generalized Markup Language
اس‌جی‌ام‌ال یا زبان نشانه‌گذاری...
HTML

مخفف عبارت HTML

Hyper Text Markup Language
اچ‌تی‌ام‌ال یا زنگام (زبان نشانه‌گذاری...