مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PMDD

مخفف عبارت PMDD

Pre Menstrual Dysphoric Disorder
اختلال ناخوشی پیشاقاعدگی (PMDD)حالتی...
MDS

مخفف عبارت MDS

Myelodysplastic Syndrome
سندرم میلودیسپلاستیک (MDS) ناهنجاری در...
ASCII

مخفف عبارت ASCII

American Standard Code for Information Interchange
اَسکی یک ترتیب کاراکتری (Character...