مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UES

University of Economic Sciences

دانشگاه علوم اقتصادی یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است که در تهران قرار دارد، فعالیت می‌کند. این دانشگاه پیشتر وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و دانشکده امور اقتصادی نامیده می‌شد. دانشگاه علوم اقتصادی در سال ۱۳۸۷ میزبان «نشست نمایندگان کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها» بود. بنابر نوشته روزنامه رسالت، «در توزیع امکانات دولتی در حق این دانشگاه تبعیض» رواداشته می‌شود.
UES
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود