مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CQU

مخفف عبارت CQU

Central Queensland University
دانشگاه کوئیزلند مرکزی که به اختصار CQU...
WIPO

مخفف عبارت WIPO

World Intellectual Property Organization
سازمان جهانی مالکیت فکری یکی از ۱۶...
ASCII

مخفف عبارت ASCII

American Standard Code for Information Interchange
اَسکی یک ترتیب کاراکتری (Character...