مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JRPG

مخفف عبارت JRPG

Japanese Role Playing Game
JRPG به معنای، سبک بازی نقش آفرینی ژاپنی...
SCA

مخفف عبارت SCA

Shuttle Carrier Aircraft
هواپیمای شاتِل‌بَر (SCA) به هواگردی...