مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSC

مخفف عبارت MSC

Mobarakeh Steel company
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگ‌ترین...
VC

مخفف عبارت VC

Vital Capacity
ظرفیت حیاتی یا VC: حداکثر حجم هوایی است...
MVV

مخفف عبارت MVV

Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع و...