مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مپتا

مخفف عبارت مپتا

موسسه پژوهشی تدبیر اندیشان
موسسه پژوهشی تدبیراندیشان علم ایران...
SRT

مخفف عبارت SRT

Shortest Remained Time
الگوریتم SRT یکی از ساده ترین الگوریتم...
SDLC

مخفف عبارت SDLC

Software Development Life Cycle
چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) ، از چرخه...
FCC

مخفف عبارت FCC

Fluid catalytic cracking
کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، یکی از...
SDP

مخفف عبارت SDP

Software Development Process
فرآیند تولید نرم‌افزار فرآیند تولید نرم...