مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CONMEBOL

مخفف عبارت CONMEBOL

Confederación Sudamericana de Fútbol
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی معروف...
NPT

مخفف عبارت NPT

Nuclear Non- Proliferation Treaty
ان.پی.تی مخفف نام انگلیسی معاهده منع...
CISM

مخفف عبارت CISM

Conseil International du Sport Militarie
شورای بین‌المللی ورزش‌های نظامی که به...