مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICRC

International Cosmic Ray Conference

کنفرانس بین‌المللی پرتوهای کیهانی یا ICRC، کنفرانسی درباره فیزیک است که از سال ۱۹۴۷ هر دو سال یک‌بار توسط اتحادیه بین‌المللی فیزیک محض و کاربردی (IUPAP) اجرا می‌شود و جاییست که فیزیک‌دانان از تمام دنیا، حاضر می‌شوند و نتایج تجربه‌های خود را درباره پرتوهای کیهانی ارائه می‌کنند.

مقاله‌های هر کنفرانس چاپ می‌شود.سیستم اطلاعاتی اخترفیزیک ناسا، این مجموعه مقالات را جمع‌آوری کرده و آنها را در ای‌دی‌اس در کارساز وب منتشر می‌کند.
ICRC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود