مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCSP

Cisco Certified Security Professional

مدرک حرفه‌ای امنیت سیسکو
CCSP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود