مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NYC

مخفف عبارت NYC

New York City
نیویورک پرجمعیت‌ترین شهر ایالت نیویورک...
NACE

مخفف عبارت NACE

National Association of Corrosion Engineer
انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE...