مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DFG

مخفف عبارت DFG

Deutsche Forschungs Gemeinschaft
بنیاد پژوهش آلمان (د.اف.گ)، سازمان...
ساترا

مخفف عبارت ساترا

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و...
WPATH

مخفف عبارت WPATH

World Professional Association for Transgender Health
انجمن جهانی حمایت از سلامتی ترنسجندرها...
INSTEX

مخفف عبارت INSTEX

Instrument in Support of Trade Exchanges
ابزار حمایت از مبادلات تجاری (به اختصار...
CSR

مخفف عبارت CSR

Corporate Social Responsibility
مسئولیت اجتماعی برند که به مسئولیت...