مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TNG

Tri Nitro Glycerine

TNG نام داروئی به نام تری نیتروگلیسیرین، ضد آنژین صدری است. (نمونه‌ای از قرصهای زیر زبانی)
TNG
ارسال نظر

ارسال نظر