مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DDP
مخفف عبارت DDP
Deutsche Demokratische Partei
حزب دموکرات آلمان (DDP) حزبی آلمانی بود...
NNSS
مخفف عبارت NNSS
Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا NNSS ،...
TPS
مخفف عبارت TPS
Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیوتری...
CNPC
مخفف عبارت CNPC
China National Petroleum Corporation
شرکت ملی نفت چین، شرکت دولتی نفت و گاز...