مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LEED

مخفف عبارت LEED

Leadership in Energy and Environmental Design
استاندارد پیشرو در طراحی محیطی و انرژی...
BLAST

مخفف عبارت BLAST

Basic Local Alignment Search Tool
بلاست نام یک نرم‌افزار کاربردی در علوم...
CCI

مخفف عبارت CCI

Commodity Channel Index
اندیکاتور CCI نخستین بار توسط دونالد...
ADX

مخفف عبارت ADX

Average Directional Movement Index
اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX...
FID

مخفف عبارت FID

Flame Ionization Detector
آشکارساز یونش شعله (FID) یک ابزار علمی...
CICI

مخفف عبارت CICI

Center for Intelligent Chemical Instrumentation
مرکز ابزار دقیق شیمیایی (دانشگاه اوهایو...