مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شه

شاه

شه در فارسی به معنای شاه یا پادشاه می‌باشد.
شه
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود