لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 31 فروردین 1398 - 22:47
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CSR
مخفف عبارت CSR
Corporate Social Responsibility
مسئولیت اجتماعی برند که به مسئولیت...