مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های عمومی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه‌های مختلف و عمومی
CC
مخفف عبارت CC
Closed Captioning
عبارت CC عموما در کنترل‌های دستگاه ها (...
بوم
مخفف عبارت بوم
برنامه ویژه مدرسه
بوم مخفف برنامه ویژه مدرسه هست. به این...