مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MHR

مخفف عبارت MHR

Maximal Heart Rate
برای بدست آوردن ضربان قلب هدف روش‌های...
ARPANET

مخفف عبارت ARPANET

Advanced Research Projects Agency Network
آرپانت (ARPANET) مخفف سازمان پروژه‌های...
LIMS

مخفف عبارت LIMS

Laboratory Information Management System
سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS)...
ساها

مخفف عبارت ساها

سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد
اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های...
SNS

مخفف عبارت SNS

Spallation Neutron Source
چشمه نوترون اسپالاسیون معروف به SNS،...