مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HALCA

مخفف عبارت HALCA

Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy
آزمایشگاه فوق پیشرفته ارتباطات و نجوم...
MHR

مخفف عبارت MHR

Maximal Heart Rate
برای بدست آوردن ضربان قلب هدف روش‌های...
ARPANET

مخفف عبارت ARPANET

Advanced Research Projects Agency Network
آرپانت (ARPANET) مخفف سازمان پروژه‌های...
LIMS

مخفف عبارت LIMS

Laboratory Information Management System
سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS)...
ساها

مخفف عبارت ساها

سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد
اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های...