مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

APOLLO

مخفف عبارت APOLLO

Americas Program for Orbital and Lunar Landing Operations
پروژه فضایی آپولو (Apollo Program) یکی...
EBD

مخفف عبارت EBD

El Obeid Airport
فرودگاه ال اووبید یک فرودگاه با کد یاتا...