مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CFOO

مخفف عبارت CFOO

Chief Financial and Operating Officer
مدیر ارشد مالی (CFO) یا مدیر ارشد مالی...