مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPG

مخفف عبارت NPG

National Portrait Gallery
گالری ملی پرتره (NPG) یک گالری هنری در...
XRD

مخفف عبارت XRD

X Ray Diffraction
پراش (تفرق) اشعه ایکس روشی برای مطالعهٔ...