مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MAPPA

مخفف عبارت MAPPA

Maruyama Animation Produce Project Association
ماپّا (به ژاپنی: 株式会社 MAPPA، هپبورن:...
BWF

مخفف عبارت BWF

Badminton World Federation
فدراسیون جهانی بدمینتون که به صورت مخفف...
IDRO

مخفف عبارت IDRO

Industrial Development & Renovation Organization
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران...