مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ارس

مخفف عبارت ارس

اپلیکیشن رمز ساز
در راستای افزایش امنیت سامانه‌های بانکی...
CAPTCHA

مخفف عبارت CAPTCHA

Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
کپچا سرنام برابر انگلیسی «آزمون همگانی...
IMSI

مخفف عبارت IMSI

International Mobile Subscriber Identity
IMSI یک شماره رمز منحصر بفرد جهانی است...
FDN

مخفف عبارت FDN

Fixed Dialing Number
ویژگيی که به تلفن امکان می دهد قفل شود...
NSA

مخفف عبارت NSA

National Security Agency
آژانس امنیت ملی، یک آژانس دولتی آمریکا...
RSA

مخفف عبارت RSA

Rivest Shamir Adleman
در بحث رمزنگاری، آراس‌اِی (RSA) شیوه‌ای...