مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

بتاجا

مخفف عبارت بتاجا

بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی
بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران...
ساحفاجا

مخفف عبارت ساحفاجا

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی...
ساحادم

مخفف عبارت ساحادم

سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع...
پداجا

مخفف عبارت پداجا

پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران یکی از...
ساها

مخفف عبارت ساها

ﺳرويس ارتباط هوايی ارتش
هواپیمایی ساها (ﺳرويس ارتباط هوايی...