مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ITIL

مخفف عبارت ITIL

Information Technology Infrastructure Library
ITIL نام مجموعه‌ای از کتب، تجارب و...
NSAID

مخفف عبارت NSAID

Non Steroid Anti Inflammatory Drug
داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی این دسته...
OTRS

مخفف عبارت OTRS

Open-source Ticket Request System
یک نرم‌افزار کد برای پیاده‌سازی از...
UNICEF

مخفف عبارت UNICEF

United Nations International Children's Emergency Fund
صندوق کودکان ملل متحد که بیشتر به نام...